Místní poplatky za rok 2017

09. 05. 2018 / Aktuality / Autor: Alžběta Panáková

Poplatky           Místní poplatek za psa, místní poplatek za TKO a platbu za stočné je možno platit následujícími způsoby: – V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Veselíčko a to od středy 9. 5. 2018 do čtvrtka 31. 5. 2018 vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do12 a od 13 do 15 hodin. V pátek se poplatky nevybírají.   – Poštovní poukázkou, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři OÚ, kde Vám  bude také sdělena částka a přidělen variabilní symbol. – Převodem na účet Obce Veselíčko vedeném u KB Přerov č. ú. 3326831/0100. Před platbou převodem je nutné vyžádat si výši platby a variabilní symbol. Žádat můžete e-mailem na adrese: urad.veselicko@iol.cz, nebo telefonicky na tel. č. 581 793255. MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Poplatek je pro rok 2018 stanoven ve výši 60 Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího psa. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelův pes dovršil stáří 3 měsíců. MÍSTNÍ POPLATEK ZA TKO Výše poplatku je pro rok 2018 stanovena: – pro osoby s trvalým pobytem 450 Kč/osoba – pro neobydlené nemovitosti 150 Kč/nemovitost Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Podnikající fyzické a právnické osoby platí na základě smlouvy. POPLATEK ZA STOČNÉ Poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok, počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Přerov. V případě, že v nemovitosti není řádné měření používané vody (používání studny apod.) je majitelům nemovitosti stanoveno stočné paušálem a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci, která je 32 m3/osoba/rok. Rozhodná výše pro stanovení paušálu je pro tento rok 10 m3/osoba. Při odběru nižším bude stanoveno stočné paušálem. Cena za 1m=  15,-Kč.  
Zavádíme mobilní rozhlas

Nejbližší události v obci

Nejsou žádné plánované akce.

Další události

Mapový portál Geosense
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov