Ohlášení clonového odstřelu 15.5.2019

13. 05. 2019 / Aktuality / Autor: Obec Veselíčko

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a , Karlín, 186 00 Praha 8
Kamenolom Veselíčko

Oznámení

Ve smyslu ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění novel a pozdějších
úprav Vám oznamujeme, že budou provedeny v kamenolomu

Veselíčko

Trhací práce velkého rozsahu – 239. clonový odstřel na druhé etáži lomu
Termín: 15.5.2019, v době od 9,00 do 14,00 hodin

Žádáme OÚ, aby seznámil občany způsobem obvyklým s termínem provedení
odstřelu s tím, že odstřel bude signalizován pomocí sirény a bezpečnostní okruh bude
uzavřen označenými hlídkami
Výstražné signály budou vydávány v souladu s výše uvedenou vyhláškou takto:
1. Signál – 2x dlouhý tón sirény, zpravidla 6 minut před odstřelem – je povelem
pro hlídky pro uzavření bezpečnostního okruhu
2. Signál – 1x dlouhý tón sirény, zpravidla 1 minutu před odstřelem
Pokud nedojde k porušení bezpečnostního okruhu, nebo jiným
nepředvídatelným okolnostem, následuje po jedné minutě odpal odstřelu
Ukončení odstřelu bude provedeno cca 10 minut po odpalu 1x krátký tón sirény.

Ve Veselíčku dne 10.5.2019
Jiří Šťásek, TVO

Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál Geosense
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov