Ohlášení odstřelu v kamenolomu 10. 6. 2019

05. 06. 2019 / Aktuality / Autor: Obec Veselíčko

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a , Karlín, 186 00 Praha 8

Kamenolom Veselíčko

Oznámení 

Ve smyslu ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění novel a pozdějších úprav Vám oznamujeme, že budou provedeny v kamenolomu

Veselíčko

 

Trhací práce velkého rozsahu – 241. clonový odstřel na druhé etáži lomu

 

Termín: 10.6.2019, v době od 9,00 do 14,00 hodin

 

Žádáme  OÚ, aby seznámil občany způsobem obvyklým s termínem provedení odstřelu s tím, že odstřel bude signalizován pomocí sirény a bezpečnostní okruh bude uzavřen označenými hlídkami

Výstražné signály budou vydávány v souladu s výše uvedenou vyhláškou takto:

  1. Signál – 2x dlouhý tón sirény, zpravidla 6 minut před odstřelem – je povelem pro hlídky pro uzavření bezpečnostního okruhu
  2. Signál – 1x dlouhý tón sirény, zpravidla 1 minutu před odstřelem

Pokud nedojde k porušení bezpečnostního okruhu, nebo jiným nepředvídatelným okolnostem, následuje po jedné minutě odpal odstřelu.

Ukončení odstřelu bude provedeno cca 10 minut po odpalu 1x krátký tón sirény.

Ve Veselíčku dne 5.6.2019                                                                                     Jiří Šťásek, TVO

Koronavirus
Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

26. 5. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko bude pořádat v sobotu 30.května v dopoledních hodinách sběr železa a starého papíru. Zájemce o odklizení nepotřebného železa po jarním úklidu žádáme, aby jej ponechali viditelně pře… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov