Místní poplatky

Místní poplatek za tuhý komunální odpad (popelnice)

 • poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci
 • podnikající fyzické a právnické osoby platí na základě smlouvy
 • Obecně závazná vyhláška: TKO 6_2019
Rok Roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem Roční poplatek pro neobydlené nemovitosti
2021 450 Kč/osoba 150 Kč/nemovitost

 

Místní poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů platí držitel psa.
 • Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko.
 • Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelům pes dovršil stáří 3 měsíců.
 • Obecně závazná vyhláška: Psi 2_2019
Rok Roční poplatek – 1. pes Roční poplatek – 2. a každý další pes
2021 60 Kč/pes 100 Kč/pes

 

Místní poplatek za stočné

 • poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok – počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Přerov
 • v případě, že v nemovitosti není řádné měření používané vody (používání studny apod.), je majitelům nemovitostí stanoveno stočné paušálem, a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci
 • při odběru vody nižším než rozhodná výše (10m3), je stočné stanoveno paušálem, a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci
Rok Poplatek za stočné Průměrná roční spotřeba vody v obci Rozhodná výše pro stanovení paušálu
2021 23 Kč/m3 32 m3/osoba  m3/osoba

Další místní poplatky naleznete v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích

Způsob úhrady místních poplatků

Místní poplatek za psa, místní poplatek za TKO a platbu za stočné je možno platit následujícími způsoby:

 • hotově na pokladně Obecního úřadu Veselíčko   
 1. – v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 hod, od 13 do 17 hod. 
 2. – v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 14 hod. 
 3. – v pátek se poplatky NEVYBÍRAJÍ         
 • poštovní poukázkou – lze vyzvednout na Obecním úřadu Veselíčko možno vyzvednout na OÚ. (sdělení variabilního symbolu a částky)
 • převodem na účet Obce Veselíčko – KB 3326831/0100, částku a variabilní symbol si lze vyžádat e-mailem na adrese: urad.veselicko@iol.cz nebo na: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz či telefonicky na čísle 581 793 255.
Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál
Kanalizace Tupec - výstavba 2020
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Povodňový portál
Projekt sociální bydlení
Koronavirus

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

14. 10. 2021

Myslivecký spolek Veselíčko svolává členy Honebního společenstva Veselíčko k vypořádání závazku za pronájem honitby za rok 2020 a 2021, které se uskuteční dne 23. října v době od 15 do 19 hodin v prostorách mysliveck… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Prohlášení o přístupnosti / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov