Místní poplatky

Místní poplatek za tuhý komunální odpad (popelnice)

 • poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci
 • podnikající fyzické a právnické osoby platí na základě smlouvy
 • poplatek je splatný jednou ročně k 31. 5.
Rok Roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem Roční poplatek pro neobydlené nemovitosti
2019 450 Kč/osoba 150 Kč/nemovitost

 

Místní poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů platí držitel psa.
 • Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko.
 • Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelům pes dovršil stáří 3 měsíců.
 • poplatek je splatný jednou ročně k 31. 5.
Rok Roční poplatek – 1. pes Roční poplatek – 2. a každý další pes
2019 60 Kč/pes 100 Kč/pes

 

Místní poplatek za stočné

 • poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok – počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Přerov
 • v případě, že v nemovitosti není řádné měření používané vody (používání studny apod.), je majitelům nemovitostí stanoveno stočné paušálem, a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci
 • při odběru vody nižším než rozhodná výše, je stočné stanoveno paušálem
 • poplatek je splatný jednou ročně k 31. 5.
Rok Poplatek za stočné Průměrná roční spotřeba vody v obci Rozhodná výše pro stanovení paušálu
2019 15 Kč/m3 32 m3/osoba 10 m3/osoba

Další místní poplatky naleznete v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích

 

 

Způsob úhrady místních poplatků

Místní poplatek za psa, místní poplatek za TKO a platbu za stočné je možno platit následujícími způsoby:

 1. hotově na pokladně Obecního úřadu Veselíčko                                                                                                 – a to ve dnech 9. (čtvrtek) až 31. 5.  (pátek) 2018 vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do12 a od 13 do 15 hodin. V pátek se poplatky nevybírají.
 2. poštovní poukázkou – lze vyzvednout na Obecním úřadu Veselíčko možno vyzvednout na OÚ. (sdělení variabilního symbolu a částky)
 3. převodem na účet Obce Veselíčko – KB 3326831/0100, částku a variabilní symbol si lze vyžádat e-mailem na adrese: urad.veselicko@iol.cz či telefonicky na čísle 581 793 255
Koronavirus
Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

DDŠ se školou hledá pracovníka na pozici kuchař/kuchařka s okamžitou možností nástupu. Platové podmínky dle nařízení vlády, zvláštní příplatky a os. ohodnocení, příplatek na stravu a za soboty a neděle, dělené směny.… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov