Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých slaví 25 let od založení

14. 05. 2021 / Aktuality / Autor: Obec Veselíčko

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých.

SONS ČR je spolek, který sdružuje osoby, kteří nevidí vůbec nebo vidí špatně už od dětství, i těch co přicházejí postupně o zrak v dospělosti. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi (TyfloCentry a Tyfloservisy), které SONS vybudovala, pracuje na celém území ČR. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje na 10 000 členů.

Pro dospělé osoby s těžce poškozeným zrakem nabízí SONS ČR škálu služeb, které usnadňují každodenní život, zpříjemňují a obohacují společenské aktivity, učí jak žít, bavit se i pracovat bez ohledu na poškození zraku.

SONS má v Praze, v Jinonicích, i své středisko výcviku vodících psů pro zájemce z celé republiky. Kontakt: 251 611 154, vodicipsi@sons.cz

Všichni pracovníci SONS jsou ze zákona pravidelně proškolováni. Velkou pomocí jsou dobrovolníci, kteří pomáhají převážně při doprovodech a zajišťování větších akcí.

V Olomouckém kraji působí pět poboček SONS – v Přerově, Olomouci, Prostějově, Šumperku a Jeseníku. V Přerově můžete SONS navštívit na níže uvedené adrese:

SONS Přerov

Adresa: Jaselská 6

Kontakt: 775 438 152; email.: prerov-odbocka@sons.cz

SONS Přerov poskytuje dvě registrované sociální služby: odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jsou určené osobám s těžce poškozeným zrakem, od 16 let výše. Organizace pomáhá zajišťovat kompenzační pomůcky, příspěvky, dávky, orientovat se v zákonech, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím aj. Nyní má ve své členské základně 63 osob. Pro své uživatele nabízí různé kroužky, kluby, výlety, exkurze, přednášky, sportovní a kulturní akce, vše přizpůsobené cílové skupině. Při aktivitách se procvičuje paměť, jemná motorika, práce individuální i v kolektivu, a to v kroužku rukodělném, šachovém, klubu stolních her, při lekcích trénování paměti aj. Zvyšovat fyzickou zdatnost mohou zájemci u bowlingu, zvukem naváděné laserové střelbě, vycházkách, výletech nebo u sportovních soutěží. Informace ze sociální oblasti, program k akcím a další rubriky, jsou zveřejňovány v tištěném měsíčníku se zvětšeným písmem a elektronicky na webových stránkách: https://www.sons.cz/prerov

SONS spolupracuje s očními a praktickými lékaři, obcemi, úřady, školami, neziskovými organizacemi. Zájemci si mohou vyzkoušet kompenzační pomůcky jako například lupy, čtecí zařízení, počítače a mobily s hlasovým výstupem, indikátory hladiny tekutin, měřiče délky, váhy, teploty, také s klapkami na očích poznávat hmatem předměty, zahrát si stolní hry pro nevidomé a slabozraké nebo zastřílet na zvukem naváděném střeleckém laserovém simulátoru.

Členové a dobrovolníci SONS mají také možnost seberealizace. Mohou se společně s pracovnicemi a oblastní radou podílet na plánování a organizování akcí, rozšiřovat mezi lidmi povědomí o světě nevidomých a slabozrakých osob.

Těšíme se na nové členy, příznivce a dobrovolníky.

 

Článek sestavila vedoucí pracoviště a sociální pracovnice SONS Přerov mgr Kamila Hošková, DiS.

Důležité zprávy o dění v obci na telefon
Mapový portál
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Povodňový portál
Projekt sociální bydlení
Koronavirus
Kanalizace Tupec - výstavba 2020

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

30. 1. 2023

Pošta Veselíčko informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost. Provoz bude omezen v úterý 31. ledna, pošta bude tento den otevřena jen od 10 do 11 hod. z technických důvodů. Firma ČEZ Distribuce informuje o odstáv… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Prohlášení o přístupnosti / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov