UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ DOPRAVY – LIPNÍK Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH OPRAV

06. 04. 2018 / Aktuality / Autor: Alžběta Panáková

V roce 2018 bude ve městě Lipník nad Bečvou prováděno několik oprav stávajícího vedení plynovodu, který jsou ve vlastnictví společnosti Innogy s.r.o..

 

Rekonstrukce plynovodů budou probíhat na území města Lipník nad Bečvou:

REKO MS Lipník nad Bečvou – Tyršova + 2 (stavba se dotkne ještě ul. Blahoslavova a ul. Osecká) – stavbu bude provádět společnost Plynstav a předpokládané dokončení je do 30.05.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – Na Horecku – stavbu bude provádět společnost Gascontrol a předpokládané dokončení je do (27.08.2018),

REKO MS Lipník nad Bečvou – Souhradní – stavbu bude provádět společnost Gascontrol a předpokládané dokončení je do 30.06.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – Mlýnecká + 2 (stavba se dotkne ještě ul. Za Reálkou a ul. Mánesova) – stavbu bude provádět společnost Gascontrol a předpokládané dokončení je do 01.09.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – Svat. Čecha – stavbu bude provádět společnost Gasmont Přerov a předpokládané dokončení je do 30.06.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – Komenského sady +2 (stavba se dotkne ještě ul. Neffova, ul. Havlíčkova a ul. Piaristická) – stavbu bude provádět společnost Gasmont Přerov a předpokládané dokončení je do 30.06.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – revitalizace sídliště Dukla – stavbu bude provádět společnost SMP Služby a předpokládané dokončení je do 15.06.2018,

REKO MS Lipník nad Bečvou – Na Zelince – stavbu bude provádět společnost SMP Služby a předpokládané dokončení je do 15.08.2018.

Ul. Osecká a ul. Neffova

 

Další velká stavba, která bude probíhat na veřejném prostranství v Lipníku nad Bečvou, se začne realizovat v ul. Osecká a následně v ul. Neffova. V ulici Osecká se jedná o další dílčí etapu opravy kanalizace, která byla dokončena v podzimních měsících roku 2017 před vjezdem do MeDCentra. Na obou těchto ulicích – komunikacích bude prováděna oprava stávající veřejné kanalizace – otevřeným výkopem. Investorem stavby jsou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a samotnou stavbu bude realizovat společnost INSTA CZ s.r.o., Olomouc – stavbyvedoucí p. Růžička  – 774 819 626. Práce v ulici Osecká v Lipníku nad Bečvou budou probíhat v období od začátku března do dubna 2018, pak budou práce přesunuty do ul. Neffova a po dokončení prací se práce opět přesunou na ul. Osecká. V průběhu stavby dojde k přechodnému dopravnímu značení a doprava ve výše uvedených ulicích bude částečně omezena. Oprava veřejné kanalizační stoky a tím i zásah do krajské komunikace – silnice III/4372 bude řešen po jednotlivých fázích o kterých budete dopředu informováni.

 

Předpokládané termíny:

  1. Od 1. 3. do 30. 3. – omezení dopravy ul. Osecká v obou směrech zákaz stání
  2. Od 1. 4. do 31. 5. – omezení dopravy a zákaz stání ul. Neffová – od 10. 5. nebude průjezdná navržená objížďka přes ul. Svat. Čecha.
  3. Od 1. 6. do 31. 8. – omezení dopravy ul. Osecká – zákaz stání v obou směrech – v červenci bude proveden překop na kruhovém objezdu. V tomto termínu budou provedeny konečné úpravy povrchů – doprava bude vedena dle aktuální situace.

 

Finální úpravy povrchů komunikace proběhnou nejpozději do konce letních prázdnin.

Žádáme občany o vstřícnost, toleranci a dodržování bezpečnostních zásad při pohybu na staveništi u všech výše uvedený akcí.

 

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Ing. Denisa Kramplová, v.r.

Odbor správy majetku

Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál Geosense
Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov