Akce a události

Září 2013 – Únor 2019

14.09.
2013

Osecké hody 14. 9. – 15. 9.

14. 09. 2013, 09:00 – 15. 09. 2013, 20:00

Osecké hody 14. 9. - 15. 9. @ Osek nad Bečvou | Osek nad Bečvou | Olomoucký kraj | Česká republika

Obec Osek nad Bečvou zve na Osecké hody, které se konají o víkendu 14. – 15. září 2013.

01.10.
2013

Národní konference Venkov 2013

01. 10. 2013 – 03. 10. 2013 celodenní

Národní konference Venkov 2013 @ Hranice | Olomoucký kraj | Česká republika

Vážení přátelé venkova,  přijměte pozvání na již 5. ročník setkání zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského sektoru a široké veřejnosti na podporu udržitelného a soběstačného venkova   NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013,  která se uskuteční ve dnech 1. až 3. října 2013 v Hranicích v Olomouckém kraji.  Podrobný program (pracovní verze k 27.8.2013), informační leták a pozvánku naleznete v příloze.

Další podrobnosti, přehled účastnických poplatků, on-line registraci a praktické informace nabízí oficiální web konference www.venkov2013.cz.

Dokumenty ke stažení:

24.05.
2014

Sportovní hry Mikroregionu Lipensko

24. 05. 2014, 09:00 – 17:00

Sportovní hry Mikroregionu Lipensko @ Týn nad Bečvou | Týn nad Becvou | Olomoucký kraj | Česká republika

Mikroregion Lipensko pořádá v sobotu 24. května od 9 do 17 hodin v Týně nad Bečvou jubilejní 10. ročník sportovních her. Přijeďte povzbudit naše soutěžící družstva fotbalistů, volejbalistů a nohejbalistů. Soutěže se konají na hřištích u sokolovny a na fotbalovém hřišti v lesoparku. Občerstvení celý den je zajištěno.

07.03.
2015

II. reprezentační pes DSO mikroregionu Lipensko

07. 03. 2015, 20:00

II. reprezentační pes DSO mikroregionu Lipensko

II. reprezentační pes DSO mikroregionu Lipensko – Kulturní dům ECHO, Lipník nad Bečvou

02.05.
2015

Dolní Újezd – Okrskové kolo v požárním sportu

02. 05. 2015, 10:00

Okrskové kolo v požárním sportu se uskuteční v sobotu 2.5.2015 od 10 hod ve sportovní areálu v Dolním Újezdu

09.05.
2015

Hlefštýnský okruh

09. 05. 2015, 09:15 – 10:15

Hlefštýnský okruh

Mezinárodní sraz a soutěž historických vozidel do roku 1939 auto moto.

06.06.
2015

Sportovní hry mikroregionu Lipensko

06. 06. 2015, 08:00 – 17:00

Sportovní hry mikroregionu Lipensko

Dne 6. června 2015 se v Lipníku nad Bečvou uskuteční 11. ročník Sportovních her mikroregionu Lipensko.

Hlavním pořadatelem Sportovních her je Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko, organizačně sportovní hry zabezpečuje město Lipník nad Bečvou.

Mikroregion ze svých prostředků zajišťuje poháry pro první tři družstva v každé kategorii (malá kopaná, volejbal, nohejbal, stolní tenis, případně tenis) a pro nejúspěšnější obec.

Věcné ceny pro účastníky soutěží zpravidla věnují jednotlivé obce, a to buď formou věcného plnění (dárkové koše apod.), nebo finančním příspěvkem.  Věcné dary přineste na Odbor školství a kultury Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice na náměstí T. G. Masaryka 89, boční vchod, dveře č. 6) v termínu do 15. května 2015.

Přispět mohou také sponzoři z regionu – tady bych požádala všechny o spolupráci s Vašimi místními podnikateli. Vysílající obce rovněž hradí za své sportovce startovní poplatek ve výši 75 Kč/osoba. Příspěvek je v plné výši použit na občerstvení pro soutěžící.

Velmi důležitým a pro organizátory soutěží nezbytným předpokladem je znát dopředu počet zúčastněných družstev. Proto Vás tímto žádám, abyste nejpozději do 15. května 2015 nahlásili počty družstev z Vašich obcí. Nahlášení proveďte formou emailu pořadatelské obci Lipník nad Bečvou na adresu ihraczka@mesto-lipnik.cz.

V případě, že družstvo nebude přihlášeno, nebude moci na Sportovních hrách mikroregionu Lipensko startovat. Proto prosím předejte tyto důležité informace občanům ve Vaší obci tak, aby se dostaly do jejich povědomí a žádný sportu chtivý občan nebyl o uvedený sportovní zážitek ochuzen.

Zahájení soutěží proběhne v areálu tenisového klubu v ulici Boženy Němcové v Lipníku nad Bečvou v 8:00 hodin. Následně se soutěžící rozdělí na jednotlivá sportoviště – viz níže.

Zakončení s  vyhlášením výsledků proběhne na stejném místě s předpokládaným časem ukončení v 17:00 hodin.

Soutěžit se bude v těchto uvedených disciplínách a budou se konat na pěti místech v Lipníku n. B.:

  • malá kopaná – fotbalové hřiště ve sportovním areálu v ul. Boženy Němcové (stadion),
  • volejbal – hřiště Střední školy elektrotechnické (vedle internátu SŠE poblíž sokolovny),
  • nohejbal – hřiště v areálu Střediska volného času Lipník n. B., Komenského sady 1334,
  • stolní tenis – budova sokolovny,
  • tenis – v případě dostatečného zájmu se uskuteční tato disciplína na tenisových kurtech Tenisového klubu Lipník n. B.

V příloze posílám propozice soutěží. Prosím, abyste je předali reprezentantům Vašich obcí. Plakáty k propagaci Vám budou zaslány elektronicky na Váš kontaktní email.

Děkuji Vám za spolupráci při organizování 11. ročníku Sportovních her mikroregionu Lipensko. Dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozvala do Lipníka nad Bečvou, protože i Vaše účast dodá celé akci na prestiži.

Dokumenty ke stažení:

09.09.
2016

Osecké hody 2016

09. 09. 2016, 14:30 – 11. 09. 2016, 18:00

13.05.
2017

Helfštýnský okruh

13. 05. 2017 celodenní

Průjezd veteránů Veselíčkem v dopoledních hodinách.

20.05.
2017

Sportovní hry Mikroregionu Lipensko 2017

20. 05. 2017, 08:00 – 17:00

Sportovní hry Mikroregionu Lipensko 2017 @ Dolní Újezd, Sportovní areál

Dne 20. května 2017 se v obci Dolní Újezd uskuteční 13. ročník Sportovních her mikroregionu Lipensko.

Hlavním pořadatelem Sportovních her je Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko, organizačně sportovní hry zabezpečuje obec Dolní Újezd.

Mikroregion ze svých prostředků zajišťuje poháry pro první tři družstva v každé kategorii (malá kopaná, volejbal, nohejbal, stolní tenis) a poháry pro nejúspěšnější obce, dle sdělení předsedy MR v pořadí 1 – 6, dále odměnu rozhodčím fotbalové soutěže

Věcné ceny pro účastníky soutěží zpravidla věnují jednotlivé obce, a to buď formou věcného plnění (dárkové koše apod.), nebo finančním příspěvkem. Prosím, abyste své případné dary směřovali na obecní úřad Dolní Újezd.

Vysílající obce rovněž hradí za své ovečky startovní poplatek ve výši 75,- Kč/osoba, tento příspěvek je v plné výši použit na občerstvení pro soutěžící. Účastnický poplatek bude hrazen při zahájení soutěží.

Velmi důležitým a pro organizace soutěží nezbytným předpokladem je, abychom již dopředu znali počet zúčastněných družstev. Proto Vás všechny žádám, abyste nejpozději do 2.5.2017 nahlásili počty družstev z Vašich obcí.

Nepřihlášená družstva bohužel nebudou moci na sportovních hrách startovat, a byla by škoda, kdyby tomu tak bylo pouze z důvodu komunikačního šumu mezi starosty (starostkami) a sportuchtivými občany. Počty přihlášených družstev, prosím zašlete na e-mail oudujezd@quick.cz.

Zahájení soutěží proběhne na jednom místě – fotbalovém hřišti Dolní Újezd, a to v 8.00 hod.

Následně se soutěžící rozdělí na jednotlivá sportoviště.

Zakončení s vyhlášením výsledků proběhne opět na fotbalovém hřišti v Dolním Újezdě, předpoklad v 17.00 hod.

Všechny soutěže, s výjimkou stolního tenisu, se uskuteční ve sportovním areálu v Dolním Újezdě, stolní tenis v kulturním domě.

 

Soutěžit se bude v těchto uvedených disciplínách 

  • 1. Malá kopaná     Místo: Fotbalové hřiště Dolní Újezd, tráva        
  • 2. Nohejbal           Místo: Víceúčelové hřiště Dolní Újezd, umělý povrch      
  • 3. Volejbal             Místo: Sportoviště Skoky, písčitý povrch        
  • 4. Stolní tenis        Místo: Kulturní dům Dolní Újezd, 5 stolů      
  • 5. Nejúspěšnější obec Sportovních her       Kritéria: Nejúspěšnější obcí se stává obec, která má nejnižší součet umístění v jednotlivých soutěžích (malá kopaná, volejbal, nohejbal)   

 

Děkuji Vám za spolupráci při organizování 13. ročníku Sportovních her mikroregionu Lipensko a srdečně Vás zvu do Dolního Újezdu, neboť i Vaše účast dodá akci na prestiži.

Z pověření předsedy DSO mikroregionu Lipensko                                                     ing. Eduard   R ý č e k

                                                                                                                       starosta obce Dolní Újezd

Dokumenty ke stažení:

PROPOZICE

Rámcový rozpis soutěží

16.09.
2017

Vínobraní 16. 9. 2017

16. 09. 2017, 14:00

Vínobraní 16. 9. 2017

2. Veselíčské vinobraní

vstupné zdarma.

Bohatá ochutnávka vína

více druhů burčáku

skákací hrad pro děti

cimbálová muzika

10.02.
2018

V. reprezentační ples DSO mikroregionu Lipensko 10. 2. 2018

10. 02. 2018, 20:00

15.03.
2018

Univerzita venkova

15. 03. 2018, 18:00 – 19:00

09.06.
2018

Jezdecký orientační závod koní

09. 06. 2018, 07:30

21.07.
2018

Jezdecký den 21. 7. 2018

21. 07. 2018, 10:00

Ranč Mustang Veselíčko pořádá v sobotu 21. července od 10 hodin Jezdecký den v areálu ranče. Koňáky i diváky čekají skokové soutěže (křížový parkur), westernové soutěže (trail, barrel-race, pole-bending) a jízda zručnosti s vodičem pro nejmladší jezdce do 7 let. V areálu bude připraveno pro návštěvníky také občerstvení.

07.08.
2018

1. 9. – Rozloučení s prázdninami

07. 08. 2018, 18:15 – 19:15

30.08.
2018

30.- 31. 8. – Studijní cesta DSO MR Lipensko do regionu MAS Lednicko-valtický areál

30. 08. 2018 – 31. 08. 2018 celodenní

29.09.
2018

Hubertova jízda

29. 09. 2018, 10:00

16.12.
2018

Adventní koncert v Dolním Újezdě

16. 12. 2018, 18:00

Adventní koncert v Dolním Újezdě @ kostel sv. Havla

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na adventní koncert, který se uskuteční již tuto neděli 16.12. od 18:00 v kostele sv. Havla v Dolním Újezdě.

Vystoupí přední český varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma.

Vstupné je dobrovolné.

Mnohokrát děkuji a budu se tešit na setkání při tomto jediněčném hudebním zážitku!

S přáním krásného adventu!

Karel Valenta

Kulturní Morava z. s.

tel: 606 603 781

www.kulturnimorava.cz

23.02.
2019

Dětský karneval s Pipi v Dolním Újezdě

23. 02. 2019, 14:00 – 18:00

Můžete se těšit na soutěže, tanec, hraní her a budou se vybírat tři nejhezčí masky. Také se můžete těšit na tombolu a taneční vystoupení z Lipníka n/B. Celou akcí Vás bude doprovázet a snad i bavit Pipi punčochatá a její kolektiv. Občerstvení zajištěno.

Zavádíme mobilní rozhlas

Nejnovější foto

Rekonstrukce MŠ 2019

Rekonstrukce MŠ 2019

Vánoční jarmark 30. 11. 2019

Vánoční jarmark v zámecké kapli 30. 11. 2019

Nohejbalový turnaj 28. 9 2019

Nohejbalový turnaj 28. 9. 2019

Starší fotogalerie

Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Projekt sociální bydlení

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov